ABC

Information Technology

ABC Information Technology

Car Tracker

ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာ
ABC Tracking Platform သည္ ေစ်းကြက္ထဲရွိ သက္တန္းရင့္ platform မ်ားကဲ့သို႔ သမရိုးက် Server မ်ား၊ Software language မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းမရွိဘဲ ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳထားေသာ Cloud Based platform တစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သာမန္ထက္ပိုမိုလ်င္ျမန္သြက္လက္ေသာ Web application, အျခားမည္သည့္ေနရာတြင္မွ်မရရွိႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ားကိုပါ ရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
 
ျပည္တြင္းျဖစ္ကိုယ္ပိုင္စနစ္
 ေျမပုံ  စက္ပစၥည္းမ်ားမွအစ platform အထိ နည္းပညာအားလုံးျပည္တြင္းျဖစ္ကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ကိစၥတစ္စုံတစ္ရာ ရွိပါက အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္မ်ားကို ျပည္တြင္းေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ဆက္လက္  ထည့္ႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားမွတစ္ဆင့္၀ယ္ယူေရာင္းခ်ျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ေရရွည္တိုက္ရိုက္ဆက္ဆံႏိုင္ေသာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းျဖစ္ျခင္း စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရွိပါသည္
 
အေျခခံစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား
 Tracking unit မ်ား၏ လက္ရွိေရာက္ရွိေနေသာ ေနရာကို live ၾကည့္ျခင္း၊ ေန႔စဥ္သြားလာခဲ့ေသာ history မ်ားကို သုံးလမွေျခာက္လအထိ ျပန္လည္ၾကည့္ရွႈႏိုင္ျခင္း၊ playback လုပ္နိုင္ျခင္းတို႔ပါ၀င္ပါသည္။
 
Viber / Email / App
အခ်ိန္မေတာ္စက္ႏိႈးျခင္း၊ မသြားရမည့္ေနရာမ်ားကိုသြားျခင္း၊ သြားေစလိုေသာေနရာမ်ားသို႔ေရာက္ရွိျခင္း၊ အရွိန္လြန္ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ တို႔မွအစ အင္ဂ်င္၀ိုင္လဲရန္အခ်ိန္၊ ဂီယာ၀ိုင္လဲရန္အခ်ိန္ စသည့္တို႔ကို သတ္မွတ္ထားႏိုင္ၿပီး လိုအပ္ပါက viber / email / app စသည့္ တို႔မွတစ္ဆင့္ အလိုေလ်ာက္အေၾကာင္းၾကားေပပါသည္။ 

Read more: Car Tracker

CCTV Installation တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လို သူမ်ား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

Privacy policy

Workplace allows users to collaborate and share information at work more effectively. This Privacy Policy describes how and when your information is collected, used and shared by Facebook when you, your colleagues or other users use the Workplace platform (which includes the Workplace websites, apps and related online services that link to this Privacy Policy, which we call the "Services").

The Services are intended for use by organisations and in accordance with their instructions. If you are using the Services in a workplace or on a device or account issued to you by your employer or another organisation (your "Organisation"), that Organisation is likely to have its own policies regarding storage, access, modification, deletion and retention of information that you submit or provide through the Services.

Read more: Privacy policy

X96 Smart TV Box

 

 

အိမ္မွာ Internet ရွိတယ္ဆိုရင္ ရုပ္ရွင္ေတြ ၊ သီခ်င္းေတြ Youtube ေတြ ႀကိဳက္သေလာက္ မိမိ TV ျဖင့္ တေနကုန္ၾကည့္လို႕ အစဥ္ေျပေစပါတယ္။

🎞လုပ္ငန္းခြဲအမ်ားအျပား ႐ွိပါကလည္း ထိုလုပ္ငန္းအားလုံးတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ CCTV Camera မ်ားကို တစ္ေနရာထဲမွ လြယ္ကူစြာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

👨‍👦မိမိရင္ေသြးမ်ား ဖုန္းျဖင့္ Youtube ၾကည့္ရာမွ TV ႏွင့္ Smart media box ကို ခ်ိတ္ဆက္၍ ေျပာင္းလဲၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

📲🖥 X96 Smart Media Boxမ်ားကို ေစ်းႏႈန္း ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ လက္လီလက္ကား ဝယ္ယူရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ( အရည္အေသြးအတြက္ အာမခံသည္ )

 09450012695, 09260424045

CCTV တက္ဆင္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္

Professional CCTV Installation Service Just bought a new CCTV system for your home or business?

64777 880578131960382 4909420434196128039 nConsidering buying a new CCTV system? Make installing CCTV cameras even simpler by using our professional CCTV insallation service. We've teamed up with professional CCTV installer TSG to get you up and running with your new CCTV system even quicker. Whether you need help setting up traditional CCTV cameras, assistance with IP cameras (wifi enabled) or help configuring DVRs (Digital Video Recorders) we can help.

All of our CCTV Installation packages include:

Site assessment by engineer for optimum camera

placement Routing of cables from cameras to power points and back to

the DVR

The installation of a pre-purchased CCTV kit or individual components from Maplin Configuration of DVR system

Demonstration of basic system operation Where appropriate - one device (eg smartphone or tablet) will be configured for remote CCTV viewing

Call CCTV Installation in Yangon, Myanmar  - 09 450012695 or 09260424045

ABC Project 150

What's included? ဘာေတြ ပါဝင္တယ္ ဆိုတာ အေသးစိတ္ ဖတ္ၾကည့္ပါ

ABC Info Tech အေနျဖင့္ SME ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ

Your Joomla website will be installed with the most suitable, latest version, of Joomla. This package includes of your custom Joomla template based on a design concept provided by template artisteer .

  • Install and configure Joomla
  • 2 hours consultancy
  • Custom Joomla template based on a design concept provided by template artisteer .
  • Responsive template
  • Home page

Read more: ABC Project 150

ABC Manpower Agency

Business Profile:
Placement (Jobs), All Manpower Solution, On behalf of our clients, we Advertise, Interview, Carry out Trade Tests, Arrange for Medical Examination, Orientations, Recruit Personnel and provide follow up service. We offer 90 days gurantee for each person recruited and will replace any worker who within a period of 90 days is found to be in-competent to carry out the duty he was contracted to perform.

 

Company                       ABC Solution Co.,Ltd.
Contact Person              Lwin Lwin Htun
Mobile                            09 45388660/ 0945388665  / 09566 98875/
Address                         No.195 Seik Khan Thar Street, Kyauttada Township, Yangon, Myanmar.
Telephone                    09 4566 98845
E-mail                            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.